Придобиване на Alpha Associates

Paris, сряда 07 февруари 2024

Amundi

В сряда, 7 февруари, Amundi обяви придобиването на Alpha Associates, швейцарски специалист по мултимениджмънт на недвижими активи (частен дълг, инфраструктура и частен капитал), със силно присъствие от 100 институционални клиента.

Комбинацията от Alpha Associates и съответните дейности в Amundi ще създаде нов европейски лидер в областта на мултимениджмънта на частни активи, който ще може да предостави своя опит на институционалните клиенти на Amundi и също така да го адаптира към нуждите на непрофесионалните клиенти.