Глобална инвестиционна перспектива за 2024 г.

понеделник 27 ноември 2023

Глобална инвестиционна перспектива за 2024 г.: по-бавният и фрагментиран растеж отваря нови инвестиционни възможности

• Инвеститорите трябва да се ориентират в фрагментираната икономическа перспектива и повишения риск от нестабилност през 2024 г.

• Глобалният растеж ще се забави, воден от забавянето на развитите икономики и леката рецесия в САЩ през първото полугодие.  Разликата в растежа между нововъзникващите и развитите пазари ще достигне най-високата си точка за последните пет години. Индия ще отбележи по-бърз растеж от Китай.

  

• Очаква се обрат в паричната политика с намаляване на лихвените проценти от Федералния резерв към края на първото полугодие. Фискалната политика ще бъде по-малко подкрепяща в развитите пазари на фона на високия дълг и ще бъде насочена към енергийния преход.

• Инвеститорите следва да се съсредоточат върху държавен дълг, качествени кредтни експозиции и дълг от нововъзникващите пазари в твърда валута в началото на годината. Федералният резерв ще направи обрат и ще подкрепи рисковите активи, от което ще се възползват азиатските акции.

Париж, 23 ноември 2023 г. – Amundi очаква фрагментирана перспектива през 2024 г., при която глобалният растеж постепенно забавя ход, докато инфлацията трябва да се смекчи, но да остане над целите на централните банки до края на годината. Ако приемем, че кризата в Близкия изток остане овладяна, тази перспектива за по-слаба глобална икономика ще се дължи главно на забавянето в развитите пазари (РП).  Ние прогнозираме растеж на глобалния БВП за 2024 г. от 2,5% и очакваме растежът в РП да бъде средно 0,7% спрямо 3,6% в нововъзникващите пазари (НП).

За 2025 г. прогнозираме растеж на реалния БВП в глобален мащаб, за РП и НП съответно от 2,7%, 1,5% и 3,6%.

Винсент Мортие, Главен инвестиционен директор на Amundi, каза: „Инвестирането през 2024 г. ще бъде свързано изцяло с качествени държавни и корпоративни облигации, търсене на растеж чрез азиатски акции, които трябва да се възползват от добрите перспективи за икономически растеж в региона, и търсене на възможности, възникващи от компании, позиционирани върху обещаващи дългосрочни идеи като енергиен преход или ре-локация свързана с подобряване по веригата за доставки. Инвеститорите обаче ще трябва да изчакат до втората половина на годината, за да прехвърлят повече активи в европейски акции.“

Моника Дефенд, ръководител на инвестиционния институт Amundi, добави:„Обръщането на посоката в растежа, инфлацията и паричната политика ще генерират възможности за инвеститорите да добавят рискови активи през годината.“

ЦЕНТРАЛЕН СЦЕНАРИЙ:  ЗАБАВЕН И ФРАГМЕНТИРАН РАСТЕЖ

Разликата в растежа между развитите и нововъзникващите пазари ще достигне най-високата си точка за последните пет години.САЩ ще бъдат изправени пред лека рецесия през първата половина на 2024 г., докато растежът в еврозоната ще остане леко положителен, а в Япония донякъде трябва да остане умерен.  Нововъзникващите пазари остават по-устойчиви, но показват по-голяма фрагментация, като Азия се откроява като явен бенефициент на инвестиционните потоци.

  • Съединени щати – Очакваме САЩ да бъдат изправени пред лека рецесия през първата половина на 2024 г., тъй като строгите финансови условия ще започнат да влияят на потребителите и бизнеса. През второто полугодие растежът трябва да се стабилизира под потенциала, а инфлацията да се доближи до целта.  Нашата прогноза е темп на растеж от 0,6% през 2024 г. и 1,6% през 2025 г.
  • Европа – Растежът в еврозоната трябва да остане нисък, със смесена динамика в различните страни, тъй като фискалната политика става по-рестриктивна в допълнение към вече строгата парична политика. Очакваме както еврозоната, така и Обединеното кралство да отбележат ръст от 0,5% през 2024 г. и съответно 1,2% и 1,3% през 2025 г.
  • Нововъзникващите пазари се насочват към цикличен спад на фона на слабо търсене в глобален план. В Китай допълнителните фискални стимули няма да обърнат тенденцията на по-нисък растеж (3,9% през 2024 г. и 3,4% през 2025 г.). Индия се очертава като нова сила, предлагаща блестящи икономически перспективи на фона на силно вътрешно търсене и инвестиции (6,0% растеж през 2024 г. и 5,2% през 2025 г.).  И накрая, страните в центъра на новите локации по веригите за доставки в Азия или богатите на природни ресурси в Латинска Америка трябва да се справят по-добре.

ЦЕНТРАЛНИ БАНКИ:  ОЦЕНКА НА МОМЕНТА ЗА РАЗХЛАБАВАНЕ НА ЛИХВЕНАТА ПОЛИТКА

При по-слабо търсене инфлацията трябва да се доближи до целите на централните банки до края на 2024 г. Рисковете от по-висока инфлация остават в контекста на хаотичен енергиен преход и глобално пренастройване, което може да предизвика скок в цените на енергията и храните. Тези рискове биха могли да спрат или обърнат процеса.

Очакваме централните банки на РП да задържат рестриктивната си политика през първото полугодие, докато инфлацията не влезе в очаквания обхват. Инфлацията в САЩ ще повлияе на реакцията на Федералния резерв, като по този начин ще определи дълбочината на рецесията. Очакваме Федералният резерв и ЕЦБ да намалят лихвените проценти съответно с общо 150 и 125 базисни пункта през 2024 г. В нововъзникващите пазари дезинфлацията продължава и централните банки имат известна възможност за намаляване на лихвените проценти, но малко място за грешки при повторно фиксиране на инфлацията.

ИНВЕСТИЦИОННИ ПОСЛЕДСТВИЯ:  ДИНАМИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА АКТИВИТЕ

През 2024 г. инвеститорите ще трябва да се ориентират във фрагментирана икономическа перспектива. Голямото несъответствие в оценките и изчерпването на излишната ликвидност ще доведат до по-висока волатилност при акциите. По-ниският растеж и инфлацията може да благоприятстват връщането към отрицателна корелация между облигации и акции, което е добра новина за диверсификацията и портфейлите с множество активи. Реалните и алтернативните активи (като хедж фондове с макро, и инструменти с фиксиран доход) могат допълнително да допринесат за традиционната диверсификация. Златото може да осигури защита от геополитически риск, а някои суровини могат да предпазят от инфлация.

  • Фиксираният доход е ключът в контекста на пиковите лихвени проценти – Качествените облигации (държавни или корпоративни) са предпочитаният клас активи, навлизащ през 2024 г. Постепенно добавете лихвен риск /дюрация/ и се съсредоточете върху кредит с инвестиционен клас, дълг на НП в твърда валута и евро с висока доходност в краткосрочен план. Добавете още дълг в местна валута на НП, след като Федералният резерв започне да намалява лихвите и щатският долар отслабне. Високодоходните инструменти в САЩ може да бъдат под натиск от високите разходи за рефинансиране през първото полугодие и могат да се върнат като алтернатива, когато финансовите условия се облекчат през второто полугодие.
  • Устойчивост на акциите – навлизайки в 2024 г., останете в отбранителна позиция и се фокусирайте върху устойчивостта на дивидентите, качеството и ниската волатилност. Предпочитайте активи с фундаментална стойност в САЩ и Япония.Когато Федералният резерв започне да намалява лихвите, се обърнете към по-циклични пазари и сектори, като Европа, Нововъзникващите пазари и акции с малка капитализация. Темите за наблюдаване в сферата на акциите ще бъдат енергийния преход, здравеопазването и изкуственият интелект.
  • Нововъзникващите пазари са ключов двигател за представянето – В началото на годината предпочитайте дълг в твърда валута, след това добавете дълг в местна валута, когато Федералният резерв направи обрат. Акциите в нововъзникващите пазари следва да се възползват от възобновяването на печалбите, особено в Азия. През годината следете дългосрочните възможности (Индия) и приближаването на веригите за доставки до производствените активи, както и победителите в енергийния преход (износители на суровини като Бразилия) и носители на технологичен напредък (Китай).
  • Управлението на валутния риск ще бъде ключов фактор през 2024 г. предвид очакванията за по-слаб щатски долар.

  

За Амунди

Amundi, водещият европейски мениджър на активи, който се нарежда сред 10-те най-добри глобални играча [1], предлага на своите 100 милиона клиенти – частни лица, институционални и корпоративни клиенти – пълната гама от спестявания и инвестиционни решения в активно и пасивно управление, в традиционни или реални активи. Това предложение е подобрено с ИТ инструменти и услуги, за да покрие цялата верига за създаване на стойност на спестяванията. Дъщерно дружество на групата Crédit Agricole и регистрирано на фондовата борса, Amundi в момента управлява повече от 1,95 трилиона евро активи [2].

Със своите шест международни инвестиционни центъра [3], възможности за финансови и извънфинансови изследвания и дългогодишен ангажимент за отговорно инвестиране, Amundi е ключов играч в картата за управление на активи.

Клиентите на Amundi се възползват от експертизата и съветите на 5400 служители в 35 държави

[1] Източник: IPE „500 най-добри мениджъри на активи“, публикувани през юни 2023 г., въз основа на управлявани активи към 31/12/2022 г.

[2] Данни на Amundi към 30.09.2023 г

[3] Бостън, Дъблин, Лондон, Милано, Париж и Токио

Other news