Инвестирайте пари в кратък хоризонт

Като водещ европейски паричен мениджър с управлявани 1 973 милиарда евро 1, ние се стремим да защитим капитала и ликвидността на Вашите средства, като същевременно гарантираме, че процесът на управление остава прозрачен.

Инвестирайте с експертите

Управление на ликвидността

 • Дългосрочното управление на парите обикновено се характеризира като инвестиционен хоризонт между три месеца и две години с фиксиран или променлив лихвен процент, който зависи от падежа.
 • Ние предлагаме широка гама от продукти, които отговарят на нуждите на нашите клиенти.
 • За да управляват средствата портфолио мениджърите инвестират в краткосрочни облигации, издадени от внимателно подбрани емитенти, депозитни сертификати (издадени от банки) и съкровищни бонове (издадени от компании).

Нашите ангажименти

 • Запазване на капитала
  Нашите портфолио мениджъри подбират само емитенти, които отговарят на нашите високи стандарти (правителства, банки, компании) и избират голямо разнообразие от инвестиционни инструменти.
 • Ликвидност
  Предлагаме ежедневна ликвидност, която ни позволява да инвестираме бързо и гъвкаво в правилните ценни книжа.
 • Експертиза
  Нашият специализиран екип за управление на парите се подпомага от допълнителните умения както на стратегическия екип, който прогнозира лихвените проценти, така и на екипа за кредитен анализ, който избира емитентите. Тази успешна управленска структура е в сила повече от 20 години1.

Основни моменти при управлението на парите на Амунди

 • Утвърден мениджърски екип, сред най-големите в Европа, с подкрепата на значителни вътрешни ресурси (стратегия, проучване на кредитите, търговски бюра)
 • Опитни мениджъри, които имат способността да управляват значителни потоци
 • Ефективни инструменти за наблюдение на рисковете и осигуряване на бърз отговор на пазарите.

1. Източник: Амунди. Данните към 30 септември 2023 г. Ще се променят във времето.