Краткосрочни инвестиции

Във финансова и икономическа среда с ниски лихвени проценти, бихте ли искали краткосрочните Ви спестявания да работят по-усилено? Amundi предлага няколко фонда, съобразени с Вашите нужди, които предлагат краткосрочни инвестиции от шест месеца до две години.

Подобрено управление на краткосрочните инвестиции

В настоящата финансова и икономическа среда възвръщаемостта на традиционните краткосрочни инвестиции е исторически ниска. Следователно, съвсем естествено е вложителите да разгледат алтернативи и да направят така, че инвестициите им да работят по-добре в краткосрочен план.

В Amundi ние се стремим да създаваме инвестиционни фондове, които осигуряват по-добра възвращаемост от традиционните сигурни инвестиции в рамките на определени срокове до две години.