Краткосрочни инвестиции

Във финансова и икономическа среда с ниски лихвени проценти, бихте ли искали краткосрочните Ви спестявания да работят по-усилено? Amundi предлага няколко фонда, съобразени с Вашите нужди, които предлагат краткосрочни инвестиции от шест месеца до две години.