Оптимизирайте инвестиционния си портфейл с разнообразни средства

Диверсифицираното управление на инвестициите разделя общата Ви инвестиция на няколко класа активи в зависимост от риска и очакваната възвръщаемост на всеки клас активи. Портфейлът Ви се преглежда периодично в съответствие с оценката на нашите мениджъри за потенциални промени на пазара.

Диверсификация, която работи за Вас

Диверсификацията между различни класове активи и географските региони помага за управлението на риска. С диверсифицирано управление на инвестициите, мениджърът на портфейла ще разпредели инвестициите между няколко класа активи, различни сектори и географски райони. Това разпределение е балансирано според инвестиционния риск за всеки клас активи и взаимодействието между тях.

Какво предлагаме

Можете да избирате между две решения:

  • Набор от фондове с различни рискови профили. Избирате фонда, който най-добре отговаря на Вашите нужди по отношение на нивото на риска, който сте готов да предприемете и за колко време искате да задържите инвестицията си.
  • Персонализирано разпределение на активи: дискреционно управление или консултативно управление

Ключови моменти на диверсифицираното управление на инвестициите

Диверсифицирайте лесно инвестициите си на различните финансови пазари

Избор на фонд, който съответства на инвестиционния Ви хоризонт

Управлявайте възвръщаемостта на инвестицията си в съответствие с рисковия си профил

Тази стратегия има рискове, свързани с различните основни финансови инструменти.