Възползване от възможностите на капиталовите пазари

Amundi предлага широка гама от стратегии за инвестиции в акции, както традиционни, така и иновативни, за да Ви помогне да имате достъп до потенциала за растеж на различни компании: на европейски, азиатски или нововъзникващи пазари, инвестиции на единния пазар, в малки и средни предприятия и др.

Акции: много повече, отколкото можете да си представите!

Инвестиции в компании

  • Инвестирането в акции обикновено се счита за ефективен избор, когато търсите дългосрочно представяне и доходност, независимо от увеличения риск, свързан с инвестициите в акции.
  • Това също е начин да се подпомогне развитието и финансирането на компании и да се възползвате от техния растеж. Но за да бъдат избрани правилните фирми, се изисква време и задълбочено познаване на пазарите.
  • Затова, изберете за Ваши инвестиционни партньори специалистите на Amundi и тяхната доказана експертиза.

Избиране на правилните компании

  • Като лидер на този пазар, Amundi обединява необходимия технически анализ с местното присъствие, особено в Европа. Поддържаме контакт с много френски и международни компании като правим повече от 1000 посещения на фирми всяка година.
  • Този пряк контакт е от съществено значение за да познаваме напълно компаниите, които избираме.
  • Чрез тясно наблюдение на ежедневната организация на всяка компания ние можем да определим кои от тях могат да предложат най-добрите перспективи за растеж в средносрочен или дългосрочен план.

Основни моменти при управлението на акциите на Amundi

Широка гама от стратегии за управление, традиционни и иновативни

Много анализирани компании, подкрепени от посещения в самите компании

Специализираните екипи, разположени по целия свят, са възможно най-близо до пазарите

Нашият опит в цифри

125

 
милиарда евро активи под управление1.

1. Източник: Данните на Amundi към 31 декември 2015 г. (включва отворени фондове, специални фондове, мандати).

Нашите фондове носят риск от загуби на капитала и не предлагат никаква гаранция за доходността, или за опазването на инвестирания капитал. Ако стойността на акциите или индексите, към които има позиции портфейла спаднат, нетната стойност на фонда може също да спадне.