Възползване от възможностите на капиталовите пазари

Amundi предлага широка гама от стратегии за инвестиции в акции, както традиционни, така и иновативни, за да Ви помогне да имате достъп до потенциала за растеж на различни компании: на европейски, азиатски или нововъзникващи пазари, инвестиции на единния пазар, в малки и средни предприятия и др.

Акции: много повече, отколкото можете да си представите!

Инвестиции в компании

  • Инвестирането в акции обикновено се счита за ефективен избор, когато търсите дългосрочно представяне и доходност, независимо от увеличения риск, свързан с инвестициите в акции.
  • Това също е начин да се подпомогне развитието и финансирането на компании и да се възползвате от техния растеж. Но за да бъдат избрани правилните фирми, се изисква време и задълбочено познаване на пазарите.
  • Затова, изберете за Ваши инвестиционни партньори специалистите на Amundi и тяхната доказана експертиза.

Избиране на правилните компании

  • Като лидер на този пазар, Amundi обединява необходимия технически анализ с местното присъствие, особено в Европа. Поддържаме контакт с много френски и международни компании като правим повече от 1000 посещения на фирми всяка година.
  • Този пряк контакт е от съществено значение за да познаваме напълно компаниите, които избираме.
  • Чрез тясно наблюдение на ежедневната организация на всяка компания ние можем да определим кои от тях могат да предложат най-добрите перспективи за растеж в средносрочен или дългосрочен план.

Основни моменти при управлението на акциите на Amundi

Широка гама от стратегии за управление, традиционни и иновативни

Много анализирани компании, подкрепени от посещения в самите компании

Специализираните екипи, разположени по целия свят, са възможно най-близо до пазарите