Диверсифицирайте Вашия портфейл с облигации

Облигациите са средносрочни до дългосрочни финансови инвестиции, които предлагат потенциален растеж със средно ниво на риск в сравнение с други класове активи. Ние предлагаме разнообразие от фондове, които инвестират в облигации и първокласна експертиза в управлението с фиксиран доход.

Фокус върху облигациите

Облигациите са дългови ценни книжа, емитирани от правителства, организации от публичния сектор и компании.

Те плащат лихва на титуляря (често процент, който е фиксиран при издаването), наречен облигационен купон. След известно време емитентът възстановява номиналната стойност на облигацията на притежателя. Има няколко категории облигации, всяка с различни характеристики. Облигациите се считат за по-малко рискови от акциите, чиято възвръщаемост е по-трудна за предвиждане.

Потърсете възможности при облигациите

Амунди е една от водещите компании, които управляват инвестиции в инструменти с фиксиран доход в Европа и по света. В контекста на устойчиви ниски лихвени проценти, нашите специалисти са разработили леснодостъпни облигационни фондове, с ясни стратегии, които се стремят към представяне в средносрочен или дългосрочен план.

Нашите мениджъри на фондове непрекъснато оценяват лихвените проценти, рейтингите на емитентите и ликвидността на пазара, като търсят възможности между различни категории облигации: държавни облигации, облигации с висок инвестиционен рейтинг, облигации с висока доходност, облигации, свързани с инфлацията и др.

Основните рискове при облигационните фондове са лихвен риск, валутен риск и кредитен риск. Моля, вижте съответната правна документация за повече информация.

Основни моменти в управлението на инструменти с фиксиран доход на Амунди

Избор на фондове с фиксиран доход, обхващащи основните пазари по света

Глобално покритие във вселената на облигациите и значителни ресурси за научни изследвания, анализ и последващи действия

Експерти в "агрегираната" 1 стратегия(глобално, в Европа, в САЩ)

Водещ световен доставчик

498 милиарда евро

Активи, управлявани от Amundi във фондове с фиксиран доход2.

1. “Агрегирана" стратегия означава инвестиране както в държавни, така и в корпоративни облигации.
2. Източник: Данните на Амунди към 31 март 2016 г. Ще се променят във времето.

This non-contractual information does not under any circumstances constitute an offer to buy, a solicitation to sell, or advice to invest in the UCITS, funds and SICAVs (the “products”) of Amundi or one of its affiliates (“Amundi”).

All the projections, assessments and statistical analyses outlined above are provided with the aim of helping potential investors to understand the topics addressed. These projections, assessments and analyses may be based on subjective estimations and assumptions, and may have been obtained by applying one methodology among other possible methodologies, which may lead to different conclusions. As a result, these projections, assessments and analyses should not be considered as proven facts, and cannot be taken as exact predictions of future events.

Investing involves risks. The performance of the products is not guaranteed. In addition, past performance is not in any way a guarantee or a reliable indicator of current or future performance. Investors may lose all or part of the capital originally invested.

Potential investors are encouraged to consult a professional adviser in order to determine whether such an investment is suitable for their profile and must not base their investment decisions solely on the information contained in this document. All potential investors in the products are advised to ascertain whether such an investment is compatible with the laws to which they are subject and the tax implications of such an investment prior to investing, and to familiarise themselves with the legal documents in force for each product. Subscriptions will only be accepted on the basis of the most recent full Prospectus and Key Investor Information Document (KIID) of the product in question, its most recent annual and half-yearly reports, and its Articles of Association which can be obtained free of charge from the registered office of the management company.

Amundi assumes no liability, either direct or indirect, resulting from the use of any of the information contained in this document, and shall not under any circumstances be held liable for any decisions taken on the basis of this information. This information may not be copied, reproduced, modified, translated or distributed, without the prior written approval of Amundi, for any third person or entity in any country or jurisdiction which would subject Amundi or any of its products to any registration requirements within these jurisdictions or where this might be considered unlawful. All the products or sub-funds of the same product are not or will not necessarily be registered or approved for distribution in all jurisdictions, or available to all investors.

This information is provided to you based on sources that Amundi considers to be reliable, and it may be modified without prior warning.