Икономически резултати за 4-то тримесечие и цялата 2023 г

Paris, сряда 07 февруари 2024

Amundi

В сряда, 7 февруари, Amundi публикува резултатите си за цялата 2023 г. и четвъртото тримесечие на 2023 г. с коригиран нетен доход за 2023 г. от: 1 224 милиона €1,2, което е 3.9% повече от 2022 г.

Това високо ниво на печалба е резултат от по-нататъшно увеличение на приходите, главно благодарение на доброто представяне на азиатските съвместни предприятия, финансовите приходи и стабилността на таксите за управление. Въпреки това, в контекста на инфлацията, ние продължихме да държим разходите под контрол, което ни позволи да поддържаме оперативната ефективност на най-високо ниво.

Към 31 декември 2023 г. обемът на управляваните активи достигна сумата от 2 037 милиарда евро, което представлява увеличение от 7% в сравнение с предходната година, главно благодарение на голямото увеличение на активите в областта на финансовите продукти и в азиатски съвместни предприятия.

През 2023 г. Amundi също изпълни своя план за развитие в съответствие със стратегическите приоритети, заложени в средносрочния му план „Амбиции 2025“.

Прочетете повече на нашата корпоративна страница (на английски)

1 Нетен резултат на част от Групата

2 Коригирани данни: без амортизация на нематериалните активи и без разходи за интеграция на Lyxor към 4-то тримесечие и за 2022 година