Финансов резултат на Amundi за първо тримесечие на 2023

Paris, петък 28 април 2023

Results

В петък, 28 април, Amundi Group публикува финансовите си резултати за първото тримесечие на 2023 г. с отчетена нетна печалба в размер на 300 млн. €1, което представлява стабилен резултат в сравнение с четвъртото тримесечие на 2022 г., въпреки несигурната пазарна среда. Резултатът се дължи на динамичното развитие в областта от дейности, насочени към клиенти на дребно.

Активите под управление (AUM) сa 1 934 млрд. €, милиарда евро към 31.3.2023, което показва ръст през 1-вото тримесечие на 2023 г.
Този резултат се дължи на запазването на продажбите на нивото от предходното тримесечие, както и на доброто управление на разходната част.

Пълните резултати можете да намерите на нашия корпоративен сайт

1. Без амортизация на нематериални активи и без интеграционни разходи. Дефинициите и методологията са дадени на страница 6 от прессъобщението..

Other news