CPR Invest - Megatrends - A EUR - Acc

ПКИПЦК - ISIN: LU1734693812 - aкции
Към 30/11/2022
Цена на дял Общо активи
135,81 EUR 300.97M EUR

Нисък риск
Висок риск По-висок риск
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Обикновено по-ниска възвръщаемост Обикновено по-висока възвръщаемост

Подробна продуктова информация