CPR Invest - Megatrends - A EUR - Acc

ПКИПЦК - ISIN: LU1734693812 - aкции
Към 05/06/2023
Цена на дял Общо активи
134,94 EUR 339.06M EUR
 

Подробна продуктова информация