Последни пазарни анализи

Основните ни възгледи са разгледани в три различни вида документи:

- Месечни пазарни прегледи;
- Седмични пазарни възгледи;
- Глобален инвестиционен анализ.

Financial analyst analyzing market insights

Месечни пазарни прегледи

2024_07 - Monthly Market Views-EN

Месечни пазарни прегледи

We see 4 themes driving markets in the weeks to come:

1. Multi-speed global economic growth;

2. Inflation likely to slow down;

3. Mildly asynchronous central banks;

4. Domestic politics and international geopolitics. 

Седмични пазарен преглед

“We expect equity markets to take a breather after the recent all
time highs. We look for opportunities beyond the mega caps and in
emerging markets".

Monica Defend, Head of Amundi Investment Institute

Седмични пазарен преглед

Weekly Market Directions - Week 22nd - 26th April 2024

Глобален инвестиционен анализ

Global Investment Views - April 2024

Глобален инвестиционен анализ

4 trends identified for the month ahead:

  1. Play the rotation in equities
  2. Slowing inflation positive for bonds
  3. Boost potential returns through credit
  4. Focus on long-term winners in emerging markets
Amundi Investment Institute

Платформата на Amundi Investment Institute съчетава обяснение за случващото се в икономиката и на пазарите с последиците за инвеститорите. Те изготвят редица редовни и ad-hoc публикации, съобразени с
широк кръг от читатели.

Освен ако не е посочено друго, цялата информация, съдържаща се в този документ, е от Amundi Asset Management S.A.S. и е към 08 май 2024 г. Диверсификацията не гарантира печалба и не предпазва от загуба. Изразените възгледи относно пазарните и икономическите тенденции са възгледи на автора, а не непременно на Amundi Asset Management S.A.S., и могат да се променят по всяко време в зависимост от пазарните и други условия, като не може да се гарантира, че държавите, пазарите или секторите ще се представят според очакванията. На тези възгледи не трябва да се разчита като на инвестиционен съвет, препоръка за ценни книжа или индикация за търговия с който и да е продукт на Amundi. Този материал не представлява предложение или покана за покупка или продажба на ценни книжа, дялове на фондове или услуги. Инвестициите са свързани с рискове, включително пазарни, политически, ликвидни и валутни рискове. Миналото представяне не е гаранция или показател за бъдещи резултати. 

 

Маркетингова комуникация