Първа стъпка в инвестициите

Притежаването на пари в брой изглежда толкова лесно, но замисляли ли сте дали получавате реална възвръщаемост?

Man with folded arms

Работят ли вашите спестявания за вас?

Woman sitting on couch with phone

Работят ли вашите спестявания за вас?

Вероятно си мислите, че парите в брой имат очевидни предимства!

Те са лесно достъпни, когато ви трябват, и в крайна сметка изглеждат като най-сигурния вариант с нисък риск, когато става въпрос за спестяване.

И все пак, когато мислим за парите в брой, не осъзнаваме, че те имат скрит враг, наречен инфлация. Никой не я вижда, но тя намалява стойността на спестяванията ви всеки ден. 

Всичко се състои в това да се опитате да намерите правилния баланс между риск и възвръщаемост и да работите за постигане на дългосрочните си цели, като например закупуване на жилище или спестяване за мечтаната почивка.

Но има и още, което трябва да вземете предвид.

Направете първата си стъпка към инвестициите:

Една проста стъпка, която можете да предприемете, за да увеличите капитала си и евентуално да постигнете финансовите си цели, е да диверсифицирате* спестяванията си чрез нискорискови инвестиционни възможности.

Направете първата си стъпка към инвестициите:

Man sitting at table with laptop

Инвестирането е пътешествие

Riding bike along path through field

Инвестирането е пътешествие

Целта е парите ви да бъдат инвестирани със същия акцент върху сигурността, бързата наличност, простотата и предвидимостта, както при традиционните спестявания.

Въпреки това, както всички фондове, те предлагат възможности, но също така са свързани с рискове, като например възможни ценови колебания. Миналото представяне не е гаранция за бъдещи резултати.

Решения за всеки

Ето защо разработихме инвестиционни решения за всеки, които ви позволяват да изберете фондове, съответстващи на нивото на риск/доходност, което ви удовлетворява, и ви помагат да направите първата стъпка в инвестициите.

Решения за всеки

Group leaning over table

*Диверсификацията не гарантира печалба или защита от загуба.

Освен ако не е посочено друго, цялата информация, съдържаща се в този документ, е от Amundi Asset Management S.A.S. и е към 08 май 2024 г. Диверсификацията не гарантира печалба и не предпазва от загуба. Изразените възгледи относно пазарните и икономическите тенденции са възгледи на автора, а не непременно на Amundi Asset Management S.A.S., и могат да се променят по всяко време в зависимост от пазарните и други условия, като не може да се гарантира, че държавите, пазарите или секторите ще се представят според очакванията. На тези възгледи не трябва да се разчита като на инвестиционен съвет, препоръка за ценни книжа или индикация за търговия с който и да е продукт на Amundi. Този материал не представлява предложение или покана за покупка или продажба на ценни книжа, дялове на фондове или услуги. Инвестициите са свързани с рискове, включително пазарни, политически, ликвидни и валутни рискове. Миналото представяне не е гаранция или показател за бъдещи резултати. 

 

Маркетингова комуникация