Предупреждение за измами

Corporate - Scam attempts

От няколко месеца се разпространяват измамни инвестиционни предложения с цел измама, като се използват име, адрес, лого и/или номер на разрешение на инвестиционни посредници, както и имената на служители на тези инвестиционни посредници (включително Amundi и неговите дъщерни дружества).

Измамниците използват самоличността на компании от Amundi Group и/или нейните служители и/или се преструват, че работят за Amundi и изпращат бизнес оферти и инвестиционни предложения от името на Amundi или нейните дъщерни дружества. Тези предложения не идват от Amundi и не са обвързващи за Amundi Group или нейните дъщерни дружества.

Прочетете следната информация, за да се предпазите от тези измами.

Amundi призовава за бдителност и ви напомня за следните точки:

 • Amundi и неговите дъщерни дружества (включително Amundi Czech Republic Asset Management, a.s. и неговия клон в България) никога не се свързват директно с широката общественост с цел предлагане на услуга или инвестиционен или финансов продукт;
 • Amundi и неговите дъщерни дружества (включително Amundi Czech Republic Asset Management, a.s. и неговия клон в България) никога не събират или приемат средства директно от широката общественост; продуктите на групата Amundi се предоставят основно за вас от нашите оторизирани дистрибутори, които са банки и инвестиционни посредници, регистрирани в Комисията за финансов назвод;
 • Служител на Amundi, освен ако не ви бъде представен предварително от вашия съветник или банкер, никога няма да ви представи инвестиционно предложение по никакъв начин;
 • Продуктите на Amundi винаги се продават чрез банки, инвестиционни фирми и застрахователни компании.

Amundi иска да ви напомни за следните предупредителни знаци:

 • Не познавате лицето, което се свързва с Вас;
 • Обещават ви високи, безрискови доходи;
 • Трябва да вземете бързо решение;
 • Трябва да направите паричен превод.

Като цяло ви препоръчваме да следвате следните препоръки:

 • Не отговаряйте на непоискани телефонни обаждания;
 • Не споделяйте личните си данни (телефонен номер, имейл адрес, документи за самоличност, банкови данни, IBAN, доказателство за адрес и др.) по имейл и не ги поставяйте на сайтове, чиято надеждност не можете да потвърдите;
 • Не приемайте автоматично информацията, дадена от някого, с когото говорите, за вярна, особено по телефона. Те може да не са тези, които мислите, че са, човек може да се представя за истински служител;
 • След като намерите информацията за контакт (телефон, имейл и адрес), свържете се с компанията, за която вашият контакт твърди, че работи, и проверете дали това наистина е така;
 • Бъдете внимателни с всички връзки, върху които се иска да щракнете.