В търсене на доход

Какво означава текущ доход? Нека го обясним с прости думи.

Woman outside office with folder and phone

Основи на инвестирането в текущ доход

Person sitting on ground with a cup and looking at results on a smartphone

Основи на инвестирането в текущ доход

Какво представлява инвестирането в текущ доход?

И така, какво представлява инвестирането в текущи доходи? То е, когато получавате редовен седмичен, месечен или годишен доход от вашите инвестиции.

Защо се нуждаем от доход?

Доходът може да ни помогне да сложим малко повече в портфейла си и може да ни помогне да се подготвим за бъдещето.

Целта е на тримесечна или месечна база да се генерира редовен доход, да се запази покупателната способност и да се опитате да достигнете или надминете инфлацията с избора си на инвестиции.

Подходящо ли е това за вас?

В търсенето на текущ доход ще трябва да решите какво ниво на риск ви устройва. 

 

Нещата, за които трябва да помислите по пътя си към инвестиране в текущ доход

В търсене на доход имате различни възможности като депозити, облигации, фондове с доход или фондове със смесени активи. Възможностите ви обаче ще зависят от редица неща:

Two people working at a countertop
Инфлация
По-високата инфлация изисква съответно по-високо ниво на доход, за да се запази покупателната Ви способност и начина Ви на живот.
Man cycling on paved surface with lines
Връзка: риск-възвращаемост
Зависи от икономическата, пазарната и геополитическата обстановка.
Two bakers with bread
Потенциал за доходи
Искате да потърсите алтернативи на парите в брой, за да генерирате по-висок доход.

Нашите инвестиционни решения предлагат възможности, но също така са свързани с рискове, като например възможни ценови колебания или загуба на капитал.

Намерете правилния баланс

Woman leaping athletically

Намерете правилния баланс

Може да искате да получите доход като част от пенсията си, да финансирате следващото поколение в колежа или просто да го съобразите с финансовите си цели.

Необходимо е да се проучат инвестиции, които предлагат стабилен доход, които са диверсифицирани, помагат за запазване на покупателната способност и са в състояние да устоят на влиянието на инфлацията.

От вас зависи коя от тях ще изберете, но е важно да разбирате основните елементи на инвестирането в доходи.

Трябва да получите съвет от професионалист, който ще ви ориентира за нивото на риска, както и за възможностите ви.

 

Научете повече за решенията за доходи на Amundi
Изборът е ваш - от вас зависи коя опция ще изберете

Освен ако не е посочено друго, цялата информация, съдържаща се в този документ, е от Amundi Asset Management S.A.S. и е към 08 май 2024 г. Диверсификацията не гарантира печалба и не предпазва от загуба. Изразените възгледи относно пазарните и икономическите тенденции са възгледи на автора, а не непременно на Amundi Asset Management S.A.S., и могат да се променят по всяко време в зависимост от пазарните и други условия, като не може да се гарантира, че държавите, пазарите или секторите ще се представят според очакванията. На тези възгледи не трябва да се разчита като на инвестиционен съвет, препоръка за ценни книжа или индикация за търговия с който и да е продукт на Amundi. Този материал не представлява предложение или покана за покупка или продажба на ценни книжа, дялове на фондове или услуги. Инвестициите са свързани с рискове, включително пазарни, политически, ликвидни и валутни рискове. Миналото представяне не е гаранция или показател за бъдещи резултати. 

 

Маркетингова комуникация