Защо да инвестирате отговорно?

Независимо дали се интересувате от намаляване на въглеродните емисии или от насърчаване на разнообразието, ние можем да ви помогнем да допринесете за едно по-устойчиво и социално справедливо бъдеще.

Man on computer with headphones on

Случвало ли ви се е да си задавате въпроси като:

Man in front of window

Случвало ли ви се е да си задавате въпроси като:

  • Как предприятията могат да работят по-отговорно?
  • И какво можем да направим ние като личности, за да подкрепим един по-добър свят за всички нас?
  • Как светът може да стане по-социално справедлив и по-благоприятен за климата?

Ако отговорът е „да“, има редица неща, които всички ние можем да направим в ежедневието си, като например да живеем по-устойчиво, да купуваме по-съзнателно и да инвестираме по-отговорно.

Ако решите да инвестирате отговорно, това може да ви позволи да се възползвате от възможността, като допринесете за положителна промяна.

Какви стъпки може да предприемете?

Има много начини да постигнете инвестиционните си цели и същевременно да направите положителен принос и ние можем да ви помогнем да вземете правилното инвестиционно решение.

Всичко зависи от това какво искате:

  • Искате ли да помогнете за трансформирането на икономиката?
  • Искате ли да използвате спестяванията си за борба с климатичните промени?
  • Има ли конкретни екологични или социални предизвикателства, с които бихте искали да се справите?
  • Търсите ли измеримо въздействие извън финансовите резултати?

Какви стъпки може да предприемете?

Woman with shopping walking in front of turquoise wall

Време е за действие

Woman in kitchen on phone with cup

Време е за действие

Искаме да допринесем положително за едно по-добро бъдеще. Ето защо с ваша помощ можем да подкрепим компаниите, в които инвестираме, по пътя им към по-устойчива и неутрална по отношение на климата икономика.

Отговорното инвестиране е в основата на нашия бизнес вече повече от 35 години, защото вярваме, че капиталовият растеж и устойчивостта принадлежат заедно1.  

Ето защо ние включваме социални, екологични и етични съображения в нашите инвестиционни стратегии наред с финансовите2

Открийте нашата гама от решения за отговорно инвестиране

Източници:
1 https://about.amundi.com/our-esg-approach
2 https://www.undp.org/energy/our-work-areas/energy-transition

Освен ако не е посочено друго, цялата информация, съдържаща се в този документ, е от Amundi Asset Management S.A.S. и е към 08 май 2024 г. Диверсификацията не гарантира печалба и не предпазва от загуба. Изразените възгледи относно пазарните и икономическите тенденции са възгледи на автора, а не непременно на Amundi Asset Management S.A.S., и могат да се променят по всяко време в зависимост от пазарните и други условия, като не може да се гарантира, че държавите, пазарите или секторите ще се представят според очакванията. На тези възгледи не трябва да се разчита като на инвестиционен съвет, препоръка за ценни книжа или индикация за търговия с който и да е продукт на Amundi. Този материал не представлява предложение или покана за покупка или продажба на ценни книжа, дялове на фондове или услуги. Инвестициите са свързани с рискове, включително пазарни, политически, ликвидни и валутни рискове. Миналото представяне не е гаранция или показател за бъдещи резултати.

Дата на първа употреба: 1 юли 2024 г.

Документ ID 3597601

Маркетингова комуникация