CPR Invest - Global Disruptive Opportunities
ПКИПЦК - ISIN: LU1530899498 - aкции
Към 02/02/2023
Цена на дял Общо активи
1 539,68 USD 4,005.77M USD

Подробна продуктова информация