AMUNDI FUND SOLUTIONS - SUSTAINABLE GROWTH - A (C)

ISIN: LU1121647157 - Диверсифициран
Към 30/11/2022
Цена на дял Общо активи
68,61 EUR 80.83M EUR


Нисък риск
Висок риск По-висок риск
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Обикновено по-ниска възвръщаемост Обикновено по-висока възвръщаемост

Подробна продуктова информация

Our products