AMUNDI EURO GOVERNMENT BOND - AE (C)

ISIN: LU1050470373 - Облигация
Към 16/05/2024
Цена на дял Общо активи
104,06 EUR 2,237.55M EUR
 

Подробна продуктова информация