AMUNDI FUNDS EURO AGGREGATE BOND
ISIN: LU0616241476 - Облигация
Към 29/09/2023
Цена на дял Общо активи
118,77 EUR 882.34M EUR

 

Подробна продуктова информация

Our products