Цели в живота

Никога не сте твърде стари или твърде млади за пенсия

Предприемането на действия, независимо на каква възраст сте, може да има голямо значение за пенсионирането ви.

Couple sitting at a table looking at a laptop

Включете пенсията си в списъка със задачи

Представата ни за пенсиониране се е променила значително. В миналото за пенсионерите се мислеше по по-традиционен начин. Сега те се занимават с йога и имат списък с пътувания, който трябва да изпълнят. Или поне това е целта.

Хората живеят по-дълго и по-здравословно и искат да могат да се наслаждават на десетилетия активно пенсиониране.

Но това е дълъг период от време за финансиране.

Но аз съм твърде стар, оставих го за прекалено късно

Ако мечтите ви за пенсиониране се сблъскват с реалността, когато погледнете какво има във вашата пенсионна сметка, важното е да действате.

Никога не е късно да промените начина си на живот и да започнете да инвестирате повече за бъдещите си години на пенсиониране. Какви промени бихте могли да направите сега, за да се опитате да осигурите по-добро пенсиониране?

  • Проследяването на старите пенсии, в които сте внасяли вноски, и получаването на съвет как да ги накарате да работят по-усилено може да бъде добра идея.
  • Погасяването на дългове, ипотеката или намаляването на размера на жилището може да бъде полезно.
  • Какво ще кажете за полупенсиониране? Новият начин да се насладите на повече свободно време и да имате достатъчно доходи.

Прекалено млад съм, за да мисля за това

Когато сте на 20 и 30 години, може да смятате, че пенсионирането е нещо, за което ще мислите, когато остареете, особено ако имате студентски дългове за изплащане, жилищна вноска за спестяване и много други разходи.

Но спестяването за пенсиониране сега може да има огромно значение.

  • Ако започнете отрано, ще дадете на инвестициите си повече време за растеж.
  • Често има данъчни предимства при спестяването в пенсия.
  • Вашият работодател може да плаща вноски за пенсия.

Ако нямате пенсия сега, това може да означава, че се отказвате от "безплатните" пари, които могат да направят живота ви по-удобен, когато сте готови да се занимавате с йога и да започнете да планирате списъка си с неща, които трябва да направите. На какъвто и етап да се намирате, изготвянето на план и получаването на добър съвет сега може да ви насочи към пенсионирането, на което се надявате.

Освен ако не е посочено друго, цялата информация, съдържаща се в този документ, е от Amundi Asset Management S.A.S. и е към 08 май 2024 г. Диверсификацията не гарантира печалба и не предпазва от загуба. Изразените възгледи относно пазарните и икономическите тенденции са възгледи на автора, а не непременно на Amundi Asset Management S.A.S., и могат да се променят по всяко време в зависимост от пазарните и други условия, като не може да се гарантира, че държавите, пазарите или секторите ще се представят според очакванията. На тези възгледи не трябва да се разчита като на инвестиционен съвет, препоръка за ценни книжа или индикация за търговия с който и да е продукт на Amundi. Този материал не представлява предложение или покана за покупка или продажба на ценни книжа, дялове на фондове или услуги. Инвестициите са свързани с рискове, включително пазарни, политически, ликвидни и валутни рискове. Миналото представяне не е гаранция или показател за бъдещи резултати. 

Дата на първа употреба: 1 юли 2024 г.

ID на документа: 1: 3578109

Маркетингова комуникация