Amundi, Европейски лидер в управлението на активи

Избери Amundi

Tук можете да намерите цените на Дяловете, доходността и документите за Amundi Funds

Цени на Дялове
Търсене на Фонд

НСА, Документация, Отчети

Amundi, водещо европейско дружество за управление на активи1

Amundi разработи и управлява пълна гама финансови решения предназначени за спестителите, които се предлагат през банки и други партньори за дистрибуция във Франция и по света.

Избери Amundi

1 No.1 Европейско дружество за управление на активи, на базата на управляваните глобално активи (AUM) и седалище, базирано в Европа - Източник IPE "Топ 400 мениджъри на активи", публикуван през юни 2015 г. и базиран на управляваните активи към декември 2014 г.