Amundi, Европейски лидер в управлението на активи

Избери Amundi

Tук можете да намерите цените на Дяловете, доходността и документите за Amundi Funds

Цени на Дялове
Търсене на Фонд

НСА, Документация, Отчети