CPR Invest - Global Resources - A USD - Acc

ПКИПЦК - ISIN: LU1989770125 - aкции
Към 30/11/2022
Цена на дял Общо активи
133,30 USD 776.24M USD

Нисък риск
Висок риск По-висок риск
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Обикновено по-ниска възвръщаемост Обикновено по-висока възвръщаемост

Подробна продуктова информация