CPR Invest - Global Lifestyles
ПКИПЦК - ISIN: LU1989767923 - aкции
Към 30/11/2022
Цена на дял Общо активи
88,38 USD 734.62M USD

Нисък риск
Висок риск По-висок риск
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Обикновено по-ниска възвръщаемост Обикновено по-висока възвръщаемост

Подробна продуктова информация