AMUNDI FUNDS NET ZERO AMBITION TOP EUROPEAN PLAYERS
ISIN: LU1883868819 - aкции
Към 21/06/2024
Цена на дял Общо активи
11,90 EUR 582.27M EUR

 

Подробна продуктова информация