CPR Invest - Global Disruptive Opportunities
ПКИПЦК - ISIN: LU1530899142 - aкции
Към 25/05/2022
Цена на дял Общо активи
1 557,99 EUR 4,074.99M EUR

Нисък риск
Висок риск По-висок риск
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Обикновено по-ниска възвръщаемост Обикновено по-висока възвръщаемост

Подробна продуктова информация

Миналата възвръщаемост не е представителна за бъдещите резултати