CPR Invest - Global Disruptive Opportunities
ISIN: LU1530899142 - aкции
Към 16/05/2024
Цена на дял Общо активи
1 934,71 EUR 4,142.25M EUR
 

Подробна продуктова информация