CPR Invest - Global Disruptive Opportunities
ПКИПЦК - ISIN: LU1530899142 - aкции
Към 05/06/2023
Цена на дял Общо активи
1 584,50 EUR 3,761.51M EUR
 

Подробна продуктова информация