CPR Invest - Global Disruptive Opportunities
ПКИПЦК - ISIN: LU1530899142 - aкции
Към 01/03/2021
Цена на дял Общо активи
2 075,33 EUR 5,464.88M EUR

Нисък риск
Висок риск По-висок риск
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Обикновено по-ниска възвръщаемост Обикновено по-висока възвръщаемост

Подробна продуктова информация

Миналата възвръщаемост не е представителна за бъдещите резултати