CPR Invest - Global Disruptive Opportunities
ПКИПЦК - ISIN: LU1530899142 - aкции
Към 02/02/2023
Цена на дял Общо активи
1 496,40 EUR 3,661.42M EUR

Подробна продуктова информация