AMUNDI FUND SOLUTIONS - CONSERVATIVE
ISIN: LU1121647660 - Диверсифициран
Към 04/10/2022
Цена на дял Общо активи
7,72 EUR 323.07M EUR


Нисък риск
Висок риск По-висок риск
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Обикновено по-ниска възвръщаемост Обикновено по-висока възвръщаемост

Подробна продуктова информация

Our products