AMUNDI FUNDS CASH USD - A2 USD (C)

ISIN: LU0568621618 - Паричен пазар
Към 21/06/2024
Цена на дял Общо активи
119,91 USD 4,067.94M USD

 

Подробна продуктова информация