AMUNDI FUNDS CASH USD - A2 USD (C)

ISIN: LU0568621618 - Паричен пазар
Към 01/12/2022
Цена на дял Общо активи
110,64 USD 2,687.91M USD


Нисък риск
Висок риск По-висок риск
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Обикновено по-ниска възвръщаемост Обикновено по-висока възвръщаемост

Подробна продуктова информация

Our products