AMUNDI FUNDS CASH EUR - A2 EUR (C)

ISIN: LU0568620560 - Паричен пазар
Към 30/11/2022
Цена на дял Общо активи
97,58 EUR 2,178.57M EUR


Нисък риск
Висок риск По-висок риск
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Обикновено по-ниска възвръщаемост Обикновено по-висока възвръщаемост

Подробна продуктова информация