AMUNDI FUNDS CASH EUR - A2 EUR (C)

ISIN: LU0568620560 - Паричен пазар
Към 20/06/2024
Цена на дял Общо активи
102,41 EUR 3,356.85M EUR

 

Подробна продуктова информация