AMUNDI FUNDS JAPAN EQUITY VALUE - A2 JPY (C)

ISIN: LU0248702192 - aкции
Към 30/11/2022
Цена на дял Общо активи
15 006,00 JPY 18,593.11M JPY


Нисък риск
Висок риск По-висок риск
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Обикновено по-ниска възвръщаемост Обикновено по-висока възвръщаемост

Подробна продуктова информация