AMUNDI FUNDS LATIN AMERICA EQUITY - A USD (C)

ISIN: LU0201575346 - aкции
Към 30/11/2022
Цена на дял Общо активи
438,83 USD 64.70M USD


Нисък риск
Висок риск По-висок риск
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Обикновено по-ниска възвръщаемост Обикновено по-висока възвръщаемост

Подробна продуктова информация