Социално отговорно инвестиране и етично финансиране

Искате ли да дадете смисъл на спестяванията си? Да насърчите устойчивото развитие и социалното предприемачество? Амунди използва тези критерии, за да избере компаниите за своите социално отговорни инвестиции (SRI) и етични фондове.

Инвестиране както в социалната отговорност, така и в представянето на фондовете

Има два вида инвестиции, които промотират добрите практики в областта на устойчивото развитие и търсят солидни отговори на предизвикателствата на обществото: социално отговорно инвестиране (SRI) и етично инвестиране.

Социално отговорно инвестиране (SRI): Подобряване на устойчивото развитие

  • Борба срещу глобалното затопляне и корупцията, борбата за правата на човека; нашите фондове за социално отговорно инвестиране (SRI) инвестират в компании, които демонстрират най-добрите практики по отношение на околната среда, социалното и корпоративното управление в техния сектор.
  • Ние предлагаме средства от фондове за социално отговорно инвестиране SRI във всички рискови профили; в рамките на облигации, акции и парични пазари и като диверсифицирани фондове. По отношение на схемите за спестяване и пенсиониране на служители, ние предлагаме пълна гама от фондове за социално отговорно инвестиране SRI, сертифицирани от CIES (Comité Intersyndical Epargne Salariale), който наблюдава тези спестовни схеми. 

Амунди е първата компания за управление на активи, чийто подход за социално отговорно инвестиране (SRI) е сертифициран от AFNOR.

Етични спестявания: направете финансова инвестиция с измеримо социално въздействие

  • Организации за финансиране на етични спестявания, избрани заради тяхната социална стойност. Навсякъде по света те помагат на жените и мъжете да подобрят ежедневието си чрез обучение, заетост, жилища, здравеопазване и др.
  • В докладите за социалното въздействие на фондовете, управлявани от Amundi, ще намерите информация за финансираните от нас проекти, броя на създадените работни места, хора, на които са настанени в домове и тези, които получават здравни грижи.
  • Всички наши етични фондове са сертифицирани от Finansol. Този сертификат гарантира етичния статут на инвестицията и прозрачността.

Ключови моменти за нашите фондове за социално отговорно инвестиране (SRI)и етични фондове

1ви

Предоставяме социално отговорно инвестиране (SRI) на френския пазар с управлявани 78 милиарда щатски долара1

45

фондове за социално отговорно инвестиране (SRI)и етичните фондове, от които да избирате в зависимост от вашите изисквания1

2ри

Мениджър, който започва да предоставя възможност за социално отговорни спестявания2, с управлявани близо 1 милиард щатски долара1

1. Данни на Amundi към 30 септември 2014 г. Ще се променят във времето.

2. Finansol, 2014: Фокус върху социалните финанси.

Нашите фондове предполагат риск от загуба на капитал и не предлагат никаква гаранция за представянето или сигурност на капитала.