Инвестирайте в гарантирани или защитени фондове

За да задоволите нуждите си от инвестиционна сигурност, Amundi предлага широк спектър от инвестиции, които защитават Вашия капитал1, включително формула фондове и облигации.

С подкрепата на експерти

Продължаващата финансова криза и спадът в лихвените проценти разтърсиха спестителите, които сега не винаги са склонни да поемат неконтролиран риск с капитала си за петгодишен или по-дълъг инвестиционен период.

В отговор ние предлагаме редица инвестиционни решения за спестителите, които искат да ограничат инвестиционния си риск, като диверсифицират богатството си.

Гарантираме, че спестителите ще получат обратно целия капитал, който инвестират (без входящите такси), когато инвестират в гарантиран фонд или поне част от капитала си инвестиран в частично гарантиран фонд, стига да задържат инвестицията до нейния падеж.

Защитете капитала си с течение на времето с гарантиран фонд.

Нашата експертиза – основни моменти

Доказан мениджър на активи на този пазар от 90-те години на миналия век

Иновативно разработване на продукти, адаптирани към пазарните условия

Вътрешен отдел, посветен на тази гама продукти

Фондове, които гарантират или защитават капитала при падежа

Нашите гарантирани или безусловно защитени взаимни фондове (Fonds Communs de Placement (FCP)) позволяват на спестителите да се възползват от всяко потенциално представяне на дългосрочните финансови пазари в допълнение към това да получат обратно своя първоначален капитал след договорения срок.

Нашата продуктова гама е изградена от разнообразни фондове и формула фондове, които имат допълнителна гаранция или частичен елемент на защита на първоначалния капитал. Тази защита или гаранция за капитала се заплаща отчасти от резултатите на фонда. Предлагаме различни финансови пакети, включително формула фондове, фондове от фондове и т.н.

Тези продукти са адаптирани към местните регулаторни и фискални ограничения, особено в Европа и Азия.

На ваше разположение

No.1

Европейски асет мениджър на гарантирани фондове2

No.1

мениджър на активи във Франция за всички структурирани продукти3

40%

пазарен дял на управляваните активи на формула фондовете през последните три години4

1. Защитата на капитала, според фондовете, може да бъде подложена на условие за минимално представяне. Ето защо, без това минимално представяне, може да се изправите пред загуба на капитал, равна на цялото намаление.

2. Декември 2013 г. - източник: Lipper FMI за отворени фондове в Европа.

3. Източник: Amundi (Изискват се данни). Ще се променя с течение на времето.

4. Източник: Europerformance NMO (април 2014 г.) - PDM групи за управление на активите.

Our funds offer no performance guarantee and present a risk of capital loss.