Инвестирайте във френски малки и средни предприятия с Amundi Private Equity Funds

Фондовете Amundi Private Equity подкрепят растежа на френските малки и средни предприятия с капиталови инвестиции. Като инвестирате в един от нашите фондове с дялово участие Вие също може да допринесете за развитието на френския бизнес.

Защо да инвестираме в фондове с дялово участие?

Развитие на капитала и решения за капиталови трансфери

Диверсифицирайки портфейла си чрез включване на фондове за дялови инвестиции, може да Ви даде достъп до компании, които не са котирани на фондовата борса. В Amundi предлагаме фондове за капиталово развитие*, които помагат на компаниите да пускат нови продукти, да подобряват производствения си капацитет, да придобиват конкурент и т.н .; и фондове за капиталови трансфери *, които подпомагат компаниите при реорганизация на акционерите или корпоративен трансфер или мениджърско изкупуване.

* Нашите фондове предполагат риск от загуба на капитал и не предлагат никаква гаранция за представянето или сигурност на капитала.

Предоставяне на достъп до широка гама от френски МСП

Фирми, таргетирани и избрани от Amundi Private Equity Funds

Със своя многогодишен опит, мениджърският ни екип е изградил бизнес мрежа, която им дава достъп до повече от 400 инвестиционни възможности всяка година. Всяка възможност се разглежда подробно и от тях ние избираме компаниите, чийто растеж ще допринесе положително за портфейлите на фондовете.

Нашите мениджъри на фондове избират малки и средни предприятия, предлагащи силен потенциал с доказан бизнес модел и екип за управление на качеството. След това те преговарят за необходимите средства за своя капитал.

Всяко малко и средно предприятие подлежи на строг процес на подбор, като едва около 3% от изследваните компании са приети.

Всяка избрана компания се подпомага от член на управленския екип, който играе активна роля в бизнеса като предоставя своя опит и участва като член на надзорния съвет или на ad hoc комитеи.

Основни въпроси за нашите фондове за дялово участие 

4,9 милиарда евро под управление1

Активен акционер в над 250 малки и средни предприятия1 

Специален екип от 30 души, всеки от които е с повече от 10 години опит

Дялов капитал в цифри

+500

инвестиционни проекта, поддържани чрез нашата бизнес мрежа

250

малки и средни предприятия в портфейла, от които 2/3 имат глобално измерение

Only 3%

от изследваните малки и средни предприятия се инвестира всяка година: строг процес на подбор1

FCPR (Fonds Commun de Placement à Risques) Взаимни фондове

Тези фондове имат за цел постигане на добро представяне с цел постигане на нетна вътрешна доходност над 10% за 10 години.

Тези инвестиционни инструменти имат за цел да финансират малки и средни предприятия, за да им помогнат да достигнат статута на ETI (средна пазарна компания). Минималната инвестиция е 10 000 евро, а средствата са затворени за десет години. Данъчното облагане често е изгодно (освободено от данък върху приходите и капиталовите печалби, спечелени от фонда) в зависимост от индивидуалното положение на инвеститора и при условие, че се ангажира да задържи акциите за период от пет години.

"PME ISF 2014" мандат

Управленският мандат PME ISF е решение, което позволява на инвеститорите да участват във финансирането на некотирани френски малки и средни предприятия, като в същото време се възползват от намаляването на солидарния данък върху богатството (ISF).

Ръководният екип, отговарящ за избора на подходящи малки и средни предприятия, избират малки и средни предприятия на развиващи се пазари, които имат стабилна доходност.

FIP (Fonds d'Investissement de Proximité) Proximity инвестиционен фонд 

Този фонд има за цел да финансира регионални малки и средни предприятия.

Минималната инвестиция е 1000 евро, а средствата са затворени от 8 до 10 години. Данъчното облагане често е изгодно (освободено от данък върху дохода или данък ISF и капиталови печалби, спечелени от фонда), в зависимост от индивидуалното положение на инвеститора и при спазване на ангажимента за запазване на дяловете за период от пет години.

Амунди на Ваше разположение

1. Източник: Amundi Private Equity Funds към 31 декември 2014 г. Тези данни ще се променят с течение на времето.

Нашите фондове предполагат риск от загуба на капитал и не предлагат никаква гаранция за представянето или сигурност на капитала.