Коронавирус: обща информация

Paris, петък 06 Март 2020

Corporate

Coronavirus: general communication

В резултат на разпространението на коронавируса (COVID-19) Amundi взе мерки за да отговори на препоръките на Световната Здравна Организация и на здравните власти на засегнатите от коронавируса страни.

В тази връзка са въведени процедури, според тези на Crédit Agricole Group (мажоритарен собственик на Amundi), с цел да oграничат разпространението на вируса и защитят здравето и безопасността на населението, като едновременно с това осигурят непрекъснатост на  дейността на дружеството в случай на епидемия.

Служители, които се връщат от пътувания във високо рискови региони, независимо дали са по лични или служебни причини, или които са били в близък контакт с хора които са пътували във високо рискови райони, няма да бъдат в близост до нашите офиси е период от 14 дни от тяхното завръщане.

Всички пътувания на служители също така бяха отложени, в резултат служителите сега използват отдалечени средства за комуникация като телефони, видеоконферентни разговори и имейли.

Amundi също така взе всички необходими мерки да осигури за да осигури предоставянето на дейности и услуги без прекъсване.  

Тези мерки бяха взети в най-засегнатите о епидемията страни, и са готови да бъдат въведени ако е необходимо в друго страни, където епидемията е налична.

Превантивни мерки за ограничаване на разпространението на вируса за взети във всички офиси на компаниите ни.

Молим, свържете се с Вашите местни контакти, ако искате допълнителна информация.

Other news