Украйна/Русия: информация относно портфейлите

вторник 01 Март 2022

   

Последно обновяване: 17/10/2022

Предвид на започналите събития в Крайна, по-долу може да намерите информация относно инвестициите на управляваните портфейли

Експозиции на портфейлите към Русия, Беларус и Украйна

За да се информирате за общите експозиции на фондовете на Амунди към Русия, Беларус и Украйна,  молим да свалите файла по-долу. Този файл (на Английски) показва % от Нетната Стойност на Активите (NAV) от фондовете на Амунди, които имат експозиция към Русия, Беларус и Украйна. 

Amundi Exposure Ukraine Russia

Този Документ ще бъде обновяван постоянно, молим да проверявате тази страница на редовна база. Бихме искали да отбележим, че този списък се отнася за всички фондове на Амунди, независимо в коя страна са регистрирани.

Прекратяване изчисляването на Нетна Стойност на Активите (НСА)

Поради създалата се ситуация, Фондовата Борса в Москва бе затворена от 28 Февруари 2022 г за лица, пребиваващи извън Русия. В резултат, няма възможност да бъдат надеждно оценени някои от Руските активи, в които са инвестирали някои от нашите фондове.  С оглед на най-добрите интереси на всички инвеститори, Амунди реши да прекрати трансакциите (включително покупките и обратните изкупувания) за всички свои фондове, които имат в портфейлите си над 10% ценни книжа на Руски финансови пазари.

Тези мерки се отнасят за следните фондове:

 • Amundi Funds Russian Equity (Люксембургски фонд) от 28 Февруари 2022 г. – страни където е регистриран, всички видове дялове общо: България, Luxembourg, United Kingdom, Switzerland, Germany, Italy, France, Hungary, Slovakia, Spain, Czech Republic, Netherlands, Portugal и Liechtenstein.
 • Amundi CR Dluhopisovy Plus (Чешки фонд) от 28 Февруари 2022 г. . – страни където е регистриран, всички видове дялове общо: Czech Republic
 • Amundi Funds Emerging Europe and Mediterranean Equity (Люксембургски фонд) от 1 Март 2022 г. . – страни където е регистриран, всички видове дялове общо: България, Luxembourg, United Kingdom, Switzerland, Germany, Sweden, Austria, Italy, Romania, Cyprus, France, Greece, Hungary, Slovakia, Finland, Taiwan, Czech Republic, Ireland, Spain, Liechtenstein, Netherlands, Slovenia и Chile

Също така и затворения за дистрибуция фонд Ocean Fund Equities Eastern Europe, считано от 28 Февруари 2022 г.

За повече информация, молим вижте Съобщенията до инвеститорите. 

Важна информация: ЕТФ Русия

Заради спирането на операциите на Юронекст, Борса Италиана, Дойче Борса на всички ЕТФи с експозиция към Русия и поради факта че, компонентите на индекса не могат да се търгуват бе взето решение целящо защита на интересите на инвеститорите за преустановяване на оценяването и издаването, конвертирането и обратно изкупуване на дялове във следните два фонда на Lyxor от 4ти Март до последващо уведомление:

 • Lyxor PEA Russie (MSCI Russia IMI Select GDR) UCITS ETF - FR0011869387 Страна на Регистрация: Франция
 • Lyxor MSCI Russia UCITS ETF -  LU1923627092 (акумулиращ) и LU1923627332 (дистрибутиращ) Страни на регистрация, всички класове дялове са агрегирани:    Люксембург, Белгия (единствено дистрибутиращ), Австрия, Норвегия, Франция, Финландия, Испания, Швеция, Германия, Италия, Швейцария, Дания, Япония, Обединеното Кралство, Чили

Ще ви държим информирани за бъдещи развития на ситуацията.

Информация за оценяването на Руски Активи във Фондовете на Амунди

В контекста на текущите проблеми на пазарите, Амунди адаптира на дневна база своята политика на оценка на Руски активи, като взема предвид последната налична информация от местните и международни пазари.

Следните правила за оценка се прилагат за всички наши Европейски отворени фондове (с изключение на ETF и индексни фондове) от 4 Март 2022 г. до последващо оповестяване :

 • Акции : всички ADR’s, GDR’s и акции на местния пазар се оценяват на нула.
 • За местно търгувани облигации:
  • Рублови облигации (RUB): 0% от номиналната им стойност
  • Облигации в твърда валута: 0% от номиналната им стойност

За оценка както на акциите, така и на облигациите в Рубли се използва текущия обменен курс за дена.

Горната информация може да се променя съобразно настъпилите изменения в ситуацията.

Other news