Спадът на SVB не представлява систематичен риск за финансовите пазари

Paris, вторник 14 Март 2023

Corporate

Amundi имаше незначителна част от активите си, инвестирани в проблемни американски банки (Silicon Valley Bank - SVB, Signature Bank и Silvergate Bank), дори преди колапса на самата SVB. Към 8 март 2023 г. това беше 0,003% от глобалните активи под управление.

Какво се случи с Silicon Valley Bank?

Silicon Valley Bank (SVB) беше търговска банка, специализирана в стартиращи фирми в Силиконовата долина. Банката разчиташе на финансиране на едро, беше силно концентрирана в технологичната индустрия и имаше по-ниски капиталови изисквания и по-малко регулаторен надзор в сравнение с по-големите банки, което допринесе за нейния колапс. Ранните индикации предполагат, че действителният банков фалит е иницииран от несъответствие между активи и пасиви, за разлика от всякакви проблеми, произтичащи от неправилна оценка на базовите активи.

Погледът на Amundi за ситуацията на финансовите пазари след падането на Silicon Valley Bank

От наша гледна точка това не е събитие, което може да доведе до колапс на големи американски банки, какъвто беше случаят с колапса на Lehman Brothers. В случая с Lehman Brothers това беше кредитен проблем (огромно обезценяване на рискови притежания на MBS - обезпечени с ипотека ценни книжа), мащабът на загубите беше значително по-висок, а банката беше силно задлъжняла и значително свързана с финансовата система чрез широка мрежа от деривати.

За разлика от тях SVB (и други проблемни американски банки) бяха много по-малко задлъжнели (по-нисък ливъридж). Нямаше огромна експозиция към деривати и също беше по-малко свързан. Това е по-скоро индивидуално събитие и според нас нито една голяма банка не е в подобна ситуация.

Като цяло смятаме, че големите банки са в много по-добра форма, отколкото бяха през 2008 г., и нямаме притеснения относно тяхната платежоспособност и способност да поемат шокове.

Прочетете пълния коментар на Amundi (на английски)

Other news