Резултати за третото тримесечие на 2023 г.

Paris, петък 28 Юли 2023

Amundi

В петък, 27 октомври, Amundi публикува своите финансови резултати за третото тримесечие на 2023 г. с коригиран нетен доход 290 мил. ЕВРО1,2 което е с 3% повече спрямо третото тримесечие на 2022 г.

Този резултат се дължи на увеличение на продажбите, което е свързано основно с устойчивостта на таксите за управление и тяхната оперативна ефективност. От друга страна, разходите също нарастват по-умерено от приходите, въпреки инфлационната среда.
Управляваните активи на Amundi (AUM) достигнаха 1 973 милиарда ЕВРО към 30 септември 2023 г., което представлява увеличение както на тримесечие, така и на годишна база.

Пълните резултати можете да намерите тук (на английски)

1. Коригирани цифри: без амортизация на нематериални активи и без интеграционни разходи. Дефинициите и методологията са дадени на страница 7 от прессъобщението.
2. Активи (включително Lyxor към 31.12.2021 г.) и нетни входящи потоци от активи (включително Lyxor само за Q1 на 2022 г.), включително препоръчани и търгувани активи и 100% от активите на азиатските съвместни предприятия под управление и нетни входящи потоци; в случая на Wafa в Мароко, стойностите са включени в QP.