Нашият първи Интегриран Доклад е публикуван току-що!

Paris, сряда 18 Може 2022

Corporate

Днес Amundi публикува своя Първи Интегриран Доклад и Ви кани да се запознаете с него  онлайн .

Стратегически и обърнат към бъдещето, този документ е „интегриран“, защото комбинира стратегическите цели на компанията с анализ на нейното финансово и извън-финансово представяне.

Първото издание представя нашите възможности и предизвикателства за растеж, нашата стратегия, нашата екосистема и как създаваме стойност за всички заинтересовани лица – клиенти, служители, акционери и инвеститори, гражданското общество…

Можете да свалите нашият Интегриран Доклад 2021 тук (EN)

Other news