Икономически резултати за Q4 2022 и за цялата 2022 г

Paris, сряда 08 февруари 2023

Corporate

В сряда, 8 февруари, Amundi публикува своите годишни резултати за 4-то тримесечие на 2022 г. (Q4 2022).

В трудния пазарен контекст на 2022 г. Amundi успя да се задържи и за цялата година постигна отлична доходност1 на 1.2 милиарда €. Коригирана нетна печалба2,3 за четвъртото тримесечие на 2022 г. нараства с +7.5% QoQ до 303 милиона €, благодарение на по-високите нетни резултати и на продължаващата добра оперативна ефективност.

Реализирано за по-малко от девет месеца, интегрирането на Lyxor беше приключено, като първото сътрудничество е отчетено през тази година, по-рано от очакваното.

Amundi също продължава да се разширява благодарение на плана Ambitions 2025 и отчита положителен приток на пари за фискалната 2022 г. +7 милиарда €, докато европейският пазар на фондове от отворен тип претърпява повишени изходящи потоци като цяло.

Управляваните от Amundi активи към 31 декември 2022 г. възлизат на 1 904 милиарда €, което представлява спад от -7.7% поради отрицателни пазарни и валутни ефекти.

Пълните резултати можете да намерите тук (на английски)

1 Дял на нетните резултати на Групата. Коригирани данни: с изключение на амортизацията на договорите за дистрибуция, а през 2021 г., с изключение на разходите за интеграция на Lyxor и с изключение на въздействието на Affrancamento.
2 Дял на нетните резултати на Групата.
3 Коригирани данни: с изключение на амортизацията на договорите за дистрибуция, а през 2021 г., с изключение на разходите за интеграция на Lyxor и с изключение на въздействието на Affrancamento

Other news