Икономически резултати от 2-ро тримесечие и 1-ва половина на 2023 г

Paris, петък 28 Юли 2023

Amundi

В петък, 28 юли, Amundi Group публикува своите финансови резултати за второто тримесечие на 2023 г. с коригирана нетна печалба от 320 милиона ЕВРО1,2, увеличение от 19% спрямо второто тримесечие на 2022 г.

Този резултат се дължи на подобрени маржове и добър контрол на разходите. Подходящото адаптиране на нашето предлагане на продукти към нуждите на инвеститорите, които все още са склонни към риск, се отразява, наред с други неща, в добра бизнес динамика с положителен приток на средносрочни и дългосрочни активи, както и парични продукти.

Активите под управление към 30 юни 2023 г. достигат 1 961 милиарда ЕВРО, увеличение в сравнение с миналата година и последното тримесечие.

Всички резултати можете да намерите на нашата корпоративна страница (на английски)

1. Коригирани цифри: без амортизация на нематериални активи и без интеграционни разходи. Дефинициите и методологията са дадени на страница 7 от прессъобщението.
2. Активи (включително Lyxor към 31.12.2021 г.) и нетни входящи потоци от активи (включително Lyxor само за Q1 на 2022 г.), включително препоръчани и търгувани активи и 100% от активите на азиатските съвместни предприятия под управление и нетни входящи потоци; в случая на Wafa в Мароко, стойностите са включени в QP.