Финансови резултати за третото тримесечие и първите 9 месеца на 2022 г.

Paris, петък 28 октомври 2022

Corporate

9M and Q3 Results - Amundi

На 28 Октомври, Амунди публикува своите финансови резултати за първите девет месеца и третото тримесечие на 2022 г. Въпреки неблагоприятните пазарни условия, бяха отчетени високи нива на бизнес резултати (875 милиона евро) и оперативна ефективност за първите девет месеца на 2022 г. Нетните бизнес резултати за третото тримесечие са 282 милиона EUR.

Активите по управление на Амунди (AUM) достигнаха 1 895  милиарда EUR към 30 Септември 2022, представляващи годишно нарастване от 5%.

 

Пълните резултати мога да бъдат намерени тук (in English)

1. Коригирани данни: не включват амортизациите на нематериални активи, интеграционните разходи и резултатите от Affrancamento за девет месеца 9 на 2021

Other news