Финализиране на придобиването на Lyxor

Paris, вторник 04 януари 2022

Finalisation of Lyxor acquisition

След 6-месечна подготовка и финализиране на придобиването на Lyxor, обявено за 31 декември 2021 г. Amundi потвърждава стратегическото и браншово значение на този проект и представя новите си амбиции, както и организирането на работата в две ключови области: пасивното управление и инвестирането в алтернативни ликвидни активи.

Дружество Lyxor е основано през 1998 г. и работи с управлявани активи на стойност над 140 милиарда1,2 евро. То е един от основните участници на пазара на борсово търгувани фондове (ETF) (управлявани активи на стойност 95 милиарда евро1), 3-тия по големина в Европа, с пазарен дял 7,7 %3. Lyxor има също така признат опит в активното управление (управлявани активи на стойност 45 милиарда евро)1, по-конкретно благодарение на своята заемаща първо място платформа за управление на алтернативни активи и предлаганите консултантски услуги.

Благодарение на това придобиване Amundi разполага с мощни лостове за действие и обявява две силни нови амбиции:

  1. Ускоряване на пасивното управление с цел увеличаване на активите с 50 % до 2025 г.
    Придобиването на Lyxor — пионерът на ETF в Европа— изстрелва платформата на Amundi за пасивно управление (Solutions ETF, Indicielles & Smart Beta) на първо място сред европейските доставчици на ETF3: двете платформи в комбинация представляват общо управлявани активи на стойност повече от 170 милиарда евро1, което отрежда на Amundi пазарен дял 14 % от ETF UCITS.
  2. Разширяване на лидерската ни позиция в областта на ликвидните алтернативи със създаването на бизнес направлението Amundi Alternatives
    Благодарение на това придобиване Amundi потвърждава заемането на лидерската позиция в сферата на алтернативните инвестиции, която досега принадлежеше на Lyxor, като целта е да увеличи активите, управлявани от платформата за фондове с алтернативно управление във формат UCITS, с 50 % до 2025 г. и да ускори развитието на DMAP в посока към международни институционални клиенти.

  Всички подробности за тези нови амбиции ще намерите на корпоративния ни сайт

 

1. 30.09.2021 г.
2. С изключение на консултантските мандати, които не са включени в управляваните активи съгласно методологията на Amundi; Дейности от Lyxor, запазени от Société Générale: структурирано управление на активи и други дейности, посветени на частното банкиране 
3. Източник: Amundi, Lyxor, ETFGI в края на декември 2020 г.

Other news